Stanovisko Aircraft Industries-obnovení způsobilosti kluzáků L13

02.10.2010

STANOVISKO AIRCRAFT INDUSTRIES, a.s. K PROBLEMATICE OBNOVENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI KLUZÁKŮ L 13 a L 13 A

V souvislosti s havárií kluzáku L 13 v.č. 175117 v Rakousku 12. června 2010, kde první nálezy vyšetřovatelů vedly jednak k podezření na vznik únavových trhlin na lomu pásnice levého křídla ve spoji se závěsem křídla a jednak identifikovaly významné přetěžování kluzáku způsobené vysokou četností akrobatických letů ve výši cca 8% z posledních 400 hod provozu (přičemž o předchozích téměř 2000 hodinách provozu nebyl nalezeny vůbec žádné záznamy) se pozornost provozovatelů kluzáků a certifikačních agentur oprávněně zaměřila na problematiku únavové životnosti kluzáku a podmínky jejího průkazu. Vyšetřování této havárie dosud není oficiálně uzavřeno.

Aircraft Industries, a. s. v této v této souvislosti zdůrazňuje, že životnost kluzáků L 13 a dalších navazujících typů je založena na konceptu bezpečného únavového života, který byl stanoven na základě únavových zkoušek konstrukce kluzáku a únavových zkoušek vzorků, na které byla aplikována cyklická zatížení odvozená od průměrných provozních podmínek publikovaných v provozní dokumentaci kluzáků. V případě, že skutečné provozní podmínky kluzáku se od stanovených provozních podmínek odchylují směrem k většímu zatížení kluzáku (např. nedodrženým procentem akrobacie, apod.), bezpečný život kluzáku významně klesá pod stanovenou hodnotu životnosti.

V návaznosti na vydání závazného bulletinu L13/109a a EASA AD 2010-0119-E se ukázalo, že řada provozovatelů kluzáků L 13 nevede žádné nebo pořizuje jen nekompletní záznamy o skutečných provozních podmínkách kluzáků. Tento stav nedává žádnou možnost zhodnotit, jaká část únavové životnosti byla dosavadním provozem vyčerpána a jaká část zůstává k dispozici, což je v rozporu s koncepcí bezpečné únavové životnosti .

Za této situace a s přihlédnutím ke zjištění, že vizuální kontrola kritického místa požadovaná závazným bulletinem L13/109a není schopna zajistit spolehlivou identifikaci případných trhlin, se certifikační agentury společně s AI shodují v názoru, že vhodnou cestou k obnovení letové způsobilosti kluzáků L 13 a L 13 A je vývoj, certifikace a zavedení do praxe NDT metody schopné spolehlivě identifikovat případné počínající trhliny v kritických místech konstrukce kluzáku, společně se stanovením periodicity kontrol na základě testů a analýz rychlosti šíření trhliny v kritických místech a stanovením zbytkové pevnosti konstrukce v kritických místech.

Firma Aircraft Industries, a. s. ve spolupráci s Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem v Praze připravuje systém kontrol metodou „eddy current“. Vzhledem k tomu, že kritické místo je skryto pod dvěma vrstvami plechu a zapuštěnou hlavou nýtu, znamená zpracování průkazného způsobu kontroly větší časovou náročnost.

Aircraft Industries, a. s. předpokládá, že k obnově letové způsobilosti kluzáků, které mají řádně vedené záznamy o provozu, bude dostačovat provedení NTD kontroly s vyhovujícím výsledkem. Dále předpokládáme, že metoda bude ověřena a schválena počátkem roku 2011.

U kluzáků s neexistujícími či nekompletními záznamy o provozu bude zřejmě nutno zavést opakované kontroly se stanovenou periodicitou. Předpokládáme, že tento postup bude schválen koncem 1. čtvrtletí 2011.

Navržený způsob obnovení letové způsobilosti kluzáků podléhá schválení EAS.

Zdroj: Aircraft Industries a.s      Foto: Aircraft Industries a.s          flyMag - DM

 

 

Odeslání článku e-mailem

[x] zavřít

Komentáře k článku

Přidat komentář

    Kontrolní kód : Kontrolní kód

Zeptejte se odborníka

Zkušený personál jedné z největších leteckých škol Flying Academy je připraven Vám pomoci s jakýmikoli otázkami týkajícími se letectví.

Zeptejte se

Kategorie

Bezpečnost

Civilní letectví

English info

Havárie

Historie létání

Letiště

Nejčtenější

Oznámení, kurzy, školení...

Pilotní výcvik

Prodej letadel

Technologie

Video

Vojenské letectví

Zeptejte se odborníka