Jak efektivněji předcházet leteckým nehodám - z dílny EP

01.10.2010

Směrnice pro vyšetřování leteckých nehod je dnes již zastaralá a žádá si úpravy.

Objem letecké dopravy se již několik let soustavně zvětšuje a přes některá zásadní zlepšení v oblasti bezpečnosti tento nárůst zvyšuje nebezpečí leteckých nehod. V této souvislosti je důležité, aby byly nehody předmětem nezávislých vyšetřování, která by odhalila nedostatky v oblasti bezpečnosti a umožnila přijetí nápravných opatření.

Evropským právním předpisem, který v současnosti upravuje vyšetřování nehod, je směrnice z roku 1994 a od doby přijetí tohoto textu se letecký trh velmi změnil a je složitější. Je tedy nezbytné se problematikou letecké dopravy zabývat i na půdě Evropského parlamentu. Důvodem potřeby předložit nové právní předpisy je mimo jiné i působení nových subjektů, jakým je např. Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) odpovědná za osvědčování letadel na úrovni EU a zjištěné rozdíly ve vyšetřovacích kapacitách členských států.

Víme, že stávající systém Společenství pro vyšetřování nehod v civilním letectví není zcela optimální. Za posledních několik let došlo k výraznému nárůstu dopravy, rozšíření Evropské unie o další státy a existují dokonalejší vyšetřovatelské metody. Cílem navrhovaného nařízení je proto reagovat na vzniklou situaci a zajistit efektivnější předcházení leteckým nehodám. Návrh předložený Evropskému parlamentu umožňuje zapojení agentury EASA, která existuje od roku 2002 a je odpovědná za certifikaci letadel, do procesu vyšetřování nehod, vytvoření evropské sítě orgánů pro vyšetřování bezpečnosti civilního letectví, navrhuje změny v charakteru a rozsahu předávání zpráv z šetření, včetně zajištění požadavku na dostupnost seznamu cestujících na palubě havarovaného letadla.

Projednávaný text je výsledkem kompromisu Evropského parlamentu s Radou Evropy. Česká republika v Radě s kompromisem vyjádřila souhlas. Zpráva, kterou jsme projednávali v parlamentu (plenární zasedání EP 20. 23. 9. 2010), má technický charakter a přispěje k větší bezpečnosti v letectví. Proto jsem tuto zprávu podpořil.

Ing. Oldřich Vlasák, člen VR a poslanec EP

Oficiální znění zprávy na stránkách parlamentnilisty.cz

Odeslání článku e-mailem

[x] zavřít

Komentáře k článku

Přidat komentář

    Kontrolní kód : Kontrolní kód

Zeptejte se odborníka

Zkušený personál jedné z největších leteckých škol Flying Academy je připraven Vám pomoci s jakýmikoli otázkami týkajícími se letectví.

Zeptejte se

Kategorie

Bezpečnost

Civilní letectví

English info

Havárie

Historie létání

Letiště

Nejčtenější

Oznámení, kurzy, školení...

Pilotní výcvik

Prodej letadel

Technologie

Video

Vojenské letectví

Zeptejte se odborníka