Osnova výcviku při přeškolení na Cirrus SR

05.07.2010


PŘÍPRAVA PŘED ZAHÁJENÍM VÝCVIKU: 

Před zahájením praktického výcviku je nezbytné provést následující kroky:

 

 

  1. Pro VFR piloty je nezbytné nastudovat sekci 1.3 Takeoff Tour z GNS430 Pilot Guide

  2. Pro IFR piloty je nezbytné nastudovat i ostatní části GNS430 Pilot Guide se zaměřením na přístrojové postupy

  3. Nácvik použití GPS s použitím počítačového simulátoru

OSNOVA VÝCVIKU:

DEN 1

Lekce 1 (Pozemní doba 3 h) - Úvodní výcviková lekce

Cílem lekce je ověřit zda uchazeč rozumí obsahu letové příručky, výcvikového manuálu a má dostačující znalosti systémů letounu a jeho avioniky na úrovni, při které lze zahájit pilotní výcvik tak, aby výcvik mohl být prováděn bezpečně a efektivně. Tato lekce obsahuje rozbor procesu rozhodování, jeho konceptů a rizikové faktory. Během lekce bude pilot seznámen s cílem výcviku, jeho průběhem a požadovanými výsledky.

Instruktor provede opakování obsahu letové příručky, výcvikového manuálu, avinoniky a letadlových systému formou prezentace. Zároveň provede rozbor špatných odpovědích z vypracovaného pracovním sešitu tak, aby byla jistota, že uchazeč je seznámen s požadovanými materiály a rozumí jim na požadované úrovni.

Pilot bude uveden do pokročilého kokpitu letounu Cirrus a bude proveden pozemních nácvik normálních postupů, použití avioniky a letadlových systémů a nouzových postupů pro použití padákového záchraného systémů (CAPS - Cirrus Advanced Parachute System).

Lekce 2 (Letová doba nebo trenážér letových postupů 1,5 h) - Úvod do normálních provozních postupů

Cílem druhé lekce je seznámit pilota se standardními provozními postupy letounu Cirrus, použití jeho systémů, avioniky a autopilota. Lekce bude probíhat na krátkém traťovém letu o minimálně 3 úsecích a je zaměřena na použití vybavení letounu nezbytného pro provádění VFR nebo IFR letů (pro držitele IR(A) ). Během letu bude bude provádět normální postupy, používat seznam úkonů (checklist) a provede postupy pro odlet, traťový let a přílet. Pilot použije během většiny letu autopilota, aby se mohl zaměřit na ovládáních různých systémů letounu.  

Lekce 3 (Letová doba 1,5 h) - Provozní charakteristiky a normální postupy

Třetí lekce slouží k seznámení s letovými charakteristikami letounu a nácviku normálních postupů.  Během místního letu pilot provádí ostré zatáčky, lety na minimální rychlosti, nácvik zábrany a vybírání pádů a vzlety a přistání. Vzlety a přistání jsou prováděny technikou vzletu s normální, měkké a krátké plochy v různých konfiguracích a zároveň jsou prováděny nácviky přistání bez výkonu motoru. Pilot dále trénuje normální postupy, organizaci kokpitu (CRM) a schopnost rozhodování. 

DEN 2

Lekce 4 (Pozemní doba 3 h) - Proces rozhodování v normálních a nouzových situacích

Lekce se v úvodu zaměřuje na typická rizika spojená s létáním a popis leteckých nehod ve všeobecném letectví. Během lekce jsou pilotovi vysvětleny způsoby a prostředky k prevenci leteckých nehod a incidentů. Pilot je seznámen s postupem řešení nouzových situací v letounu Cirrus. Během lekce jsou diskutovány scénáře nouzových situací, aby si pilot procvičil svoji schopnost efektivně rozhodovat a řešit nouzové situace a zároveň si uvědomoval rizika spojená s nesprávnými rozhodnutími. Lekce je uzpůsobena vzhledem k licenci pilota a jestli pilot je nebo není držitelem přístrojové kvalifikace.

Lekce 5 (Letová doba nebo trenažér letových postupů 1,5 h) - Úvod do normálních a nouzových postupů

Pátá lekce se zaměřuje abnormální a nouzové postupy. Lekce se odehrává během traťového letu s minimálně 3 úseky (VFR nebo IFR podle toho zda je pilot držitelem IR) během kterých pilot upevňuje svoje návyky v automatické a manuálním řízení letounu a provádění normálních postupů. Dále je pilot provádí nácvik abnormálních a nouzových situacích, během kterých je cvičena jeho schopnost rozhodovat se, zvládnout situaci vzhledem k podmínkám s efektivním využitím zbývajících systémů a prostředků na palubě letounu. Cílem této lekce je naučit pilota účinně a bezpečně zvládat nouzové situace s využitím všech dostupných zdrojů a systémů letadla.

Lekce 6 (Letová doba 1,5 h) - Pokračovací nácvik v nouzových situacích

Šestá lekce pokračuje v nácviku abnormálních a nouzových postupů se zaměření na manuální létání. Během traťového letu VFR nebo IFR o minimálně 3 úsecích musí pilot prokázat schopnost bezpečně zvládnout a vyřešit nouzovou situaci s efektivním využitím zbývajících palubních systémů. Cílem této lekce je upevnit návyky v řešení nouzových situacích, využívání dostupných zdrojů a principů CRM.

DEN 3 

Lekce 7 (Letová doba 2 h)  - Schopnost rozhodování a CRM během normální, abnormálních a nouzových situací

Pilot demonstruje schopnost řídit letoun manuálně i pomocí autopilota, schopnosti rozhodovat se v nouzových situacích a CRM. Lekce probíhá během traťového letu VFR a IFR. Cílem této lekce je ověřit, že pilot plně zvládá normální, abnormální a nouzové postupy v letounu Cirrus za nejefektivnějšího použití palubních systémů a dalších zdrojů a je schopen dělat správná rozhodnutí tak aby byl let bezpečně a efektivně dokončen.

Lekce 8 (Letová doba 2 h) - Závěrečný kontrolní let

Finální letová zkouška. Během traťového letu VFR nebo IFR pilot demonstruje znalosti a schopnosti získané během výcviku. Pokud je to nezbytné instruktor využije lekci ke korekci případných drobných chyb nebo neznalostí. Cílem této lekce je ověřit, že pilot získal znalosti a schopnosti v plném rozsahu výcviku a je schopen bezpečně a efektivně zvládnout normální i nouzové situace za nejrůznějších podmínek s efektivním využitím všech palubních systémů a dalších zdrojů.

Kontakt pro další informace a objednání výcviku:

Marek Babic, FI(A) - a,b,c,f /GI(A) - Flying Academy s.r.o.

babic@euro-pilot.com,  tel. +420 732 763 678

Odeslání článku e-mailem

[x] zavřít

Komentáře k článku

Přidat komentář

    Kontrolní kód : Kontrolní kód

Zeptejte se odborníka

Zkušený personál jedné z největších leteckých škol Flying Academy je připraven Vám pomoci s jakýmikoli otázkami týkajícími se letectví.

Zeptejte se

Kategorie

Bezpečnost

Civilní letectví

English info

Havárie

Historie létání

Letiště

Nejčtenější

Oznámení, kurzy, školení...

Pilotní výcvik

Prodej letadel

Technologie

Video

Vojenské letectví

Zeptejte se odborníka