Jak se nejlépe připravit na pracovní pohovor

01.10.2014

Letový instruktor Jan Kodad nashromáždil několik zahraničích publikací
a pro čtenáře flylMagu pojednává o jednotlivých knihách, které stojí za to přečíst.

Recenze knihy The Complete Airline Pilot Interview Work Book

     Po úspěšném složení všech zkoušek a obdržení licence komerčního pilota čeká na každého, kdo se chce stát profesionálním pilotem, pravděpodobně nejnáročnější úkol, kterým je nalezení první práce jako pilot. Pokud se jedná o pilota s čerstvě ukončeným výcvikem a bez předchozích pracovních zkušeností, je o to důležitější být dobře připraven na pohovor a získat určitou výhodu oproti ostatním.
     Většina budoucích pilotů však nemá zcela jasnou představu o tom, jak bude takový pracovní pohovor vypadat a co od nich bude očekáváno. K tématu výběrových řízení na volné pozice bylo napsáno velké množství literatury a on-line článků, vzhledem k poměrně specifické práci pilota je však většina takových informací prakticky nepoužitelná. Naštěstí jsou v současné době k dispozici knihy zaměřené přímo na přípravu k pracovnímu pohovoru pro piloty. V několika následujících článcích bych se rád zaměřil na některé z těchto knih, zejména
v ohledu jejich užitečnosti při přípravě na výběrové řízení. 

     V tomto článku se chci zaměřit na knihu The Complete Airline Pilot Interview Work Book, jejímž autorem je společnost Flightdeck Consulting. V současné době je nabízena druhá, přepracovaná edice této knihy, která vyšla v roce 2013, jedná se tedy o aktuální vydání odrážející současné trendy a postupy v pracovních pohovorech u leteckých společností. Jak se můžeme dočíst na obálce, autory této knihy jsou dopravní piloti, jež mají bohaté zkušenosti s náborem nových členů posádek. 

     Kniha je poměrně stručná, přičemž se zaměřuje na všechny části pohovoru, které mohou případného budoucího pilota potkat. Obsažená témata jsou velmi přehledně rozčleněna dle obvyklého chronologického postupu při výběrových řízeních a zahrnují přípravu přehledného a elegantního životopisu, jež je základem pro samotné pozvání na pohovor, dále telefonní či Skype pohovor, vhodné oblečení a chování u pohovoru, nejčastější otázky od zástupců HR, způsoby jak udělat dobrý dojem a vhodně se prezentovat, dále pak různé typy otázek týkajících se přímo letectví, například teoretických a technických znalostí, způsobů řešení problémů během provozu atd.

     Každý aspekt pohovoru je stručně, ale velmi jasně popsán, za zásadní výhodu pak považuji zejména velké množství konkrétních ukázek, zejména v podobě příkladů otázek, které jsou uchazečům o práci pilota během pohovoru kladeny doplněných o ukázky odpovědí. Kniha je koncipována jako pracovní sešit, kde příslušné části obsahují volný prostor pro přípravu a sepsání vlastních odpovědí. Některé z otázek si můžete přečíst zde:

- Proč chcete pracovat pro naši společnost?

- Proč bychom měli zaměstnat právě Vás?

- Řekněte nám o situaci z poslední doby, kdy jste se cítil(a) být ve stresu.

- Jak jste tuto situaci zvládal(a)?

- Řekněte nám Vaše tři slabé stránky.

- Řekněte nám o situaci, kdy jste se dostal(a) do osobního konfliktu
   s kolegou/kolegyní v práci.

- Proč mají některá letadla winglety? Jaký druh odporu snižují?

- Co uděláte, pokud praskne pneumatika letadla při rozletu před V1?

- Před letem cítíte z dechu kapitána alkohol. Co uděláte?

    Kniha poskytuje ucelený přehled o tom, co všechno může uchazeče o pilotní pozici během pracovního pohovoru potkat. Vzhledem ke stručnosti této publikace (74 stran) nelze předpokládat kompletní vyčerpání možných otázek (zejména teoretických znalostí), každé téma ale obsahuje dostatek jasných příkladů pro vytvoření představy o tom, co lze u pohovoru očekávat. Pro dokonalou přípravu doporučuji kombinaci s další literaturou zaměřenou zejména na teoretické znalosti. Jedinou zásadní součástí téměř každého výběrového řízení, jež tato kniha vůbec neobsahuje, je let v simulátoru (či letadle), jehož cílem je ověření praktických pilotních schopností a dovedností. Jakkoliv se scénáře a nároky u simulovaného letu mezi jednotlivými společnostmi zásadně liší, ocenil bych v této knize alespoň obecný popis toho, co je při letu v simulátoru od pilota očekáváno, na co se zaměřit a na co si dát pozor.

     Celkově knihu The Complete Airline Pilot Interview Work Book hodnotím jako velice zdařilou a poskytující dobrý přehled
o průběhu a jednotlivých částech pracovního pohovoru na pozici pilota zejména pro ty, které jejich první pohovor teprve čeká, zejména v ohledu teoretických znalostí se ale rozhodně nejedná o jedinou literaturu, kterou před pohovorem doporučuji nastudovat.

Jan Kodad, letový instruktor Flying Academy

Odeslání článku e-mailem

[x] zavřít

Komentáře k článku

Přidat komentář

    Kontrolní kód : Kontrolní kód

Zeptejte se odborníka

Zkušený personál jedné z největších leteckých škol Flying Academy je připraven Vám pomoci s jakýmikoli otázkami týkajícími se letectví.

Zeptejte se

Kategorie

Bezpečnost

Civilní letectví

English info

Havárie

Historie létání

Letiště

Nejčtenější

Oznámení, kurzy, školení...

Pilotní výcvik

Prodej letadel

Technologie

Video

Vojenské letectví

Zeptejte se odborníka