Z deníku leteckého archeologa 7: Delfín!

01.04.2012

    V pátek 16. března se v jednom ze stařičkých hangárů muzea britského královského letectva, Royal Air Force Musea v londýnském Hendonu rozsvítily reflektory  a britská vlajka Union Jack, dosud zavěšená na dřevěné vrtuli poměrně velkého dvouplošného stroje, stojícího nedaleko přítomných novinářů a leteckých nadšenců, byla slavnostně spuštěna. V té chvíli se před nimi objevila další restaurátorská perla - neskutečné dílo restaurátorů z renovátorských dílen muzea na letišti v Cosfordu. Na ploše hangáru zářil takřka v „letovém“ standardu obnovený stíhací letoun slavné „prvoválečné“ britské letecké firmy Sopwith Aviation Company - Sopwith 5F1.Dolphin(delfín), jediný dochovaný z celkem 1778 vyrobených Delfínů (jiné prameny udávají 1532 vyrobených kusů). V neodolatelné kvalitě renovovaný letoun je nesmírně raritní, protože původní bojové stroje, vyrobené v době první světové války, by se ve světových leteckých muzeích daly spočítat téměř na prstech jedné ruky.

 


    Nádherný vzhled leteckým nadšencům právě prezentovaného stroje ovšem neznamenal, že jej restaurátoři našli zaprášený, ale kompletní v zapomenuté stodole, oprášili a na konstrukci celodřevěného trupu jen vyměnili zpuchřelé plátno, jímž byl potažen, vyrobené před více než devadesáti lety. Pravdou byl opak. Renovace ve srovnání s dnešními obrovskými dopravními stroji velmi jednoduchého letounu totiž fakticky začala před neuvěřitelnými 44 lety, v roce 1967 a podobala se spíše postupnému skládání střípků roztříštěné vzácné antické vázy.

    První stopu po jakýchkoli částech Dolphinu objevil proslulý zdejší restaurátor Doug Bianchi v roce 1967, kdy mu se po jeho výzvě v odborném leteckém tisku, zda někdo neví o jakýchkoli částech Delfína, ozval pan Liming z hrabství East Sussex a nabídl muzeu RAF k prodeji „dobrý základ“, který bylo určitě možné využít k tvorbě nového Dolphinu. Muzeem od něj odkoupená hlavní a spádová palivová nádrž a nádrž za motorem, oba chladiče motoru, instalované z pravé i levé strany přední části trupu, část dřevěných přepážek trupu, dokonce hned tři hlavní podvozková kola, jedno včetně části jeho osy, dvě středové mezikřídelní a větší množství dalších drobnějších vzpěr, jedno z kormidel stroje, dvě původní kování, původní identifikační štítky výrobce, firmy Sopwith na trupu i motoru byly sice neoddiskutovatelným dobrým základem pro tvorbu Delfína, ale šlo zatím jen o první střípky.

 


    Zajímavé bylo, že po očištění, konzervaci a bližším prozkoumání zmíněných dílů se ukázalo, že pocházejí z Dolphinu s vojenským evidenčním číslem D5329, který byl kooperující leteckou firmou Hooper and Co, Ltd., sídlící za první světové války v Londýně, postaven v rámci kontraktu, zadaného výrobci tehdejším britským vojenským letectvem pod číslem A.S. 17566. Celý kontrakt na výrobu strojů vojenských sériových čísel D5201-D5400 byl výrobcem splněn od března 1918 do 10. května 1919. Později badatel Jack Bruce zjistil, že letoun se sériovým číslem D5329 byl britskému letectvu s pravděpodobností hraničící s jistotou dodán do 26. října 1918, ale pro končící velký válečný konflikt (první světová válka skončila 11.11.1918 ve francouzském Compiégne, kde bylo podepsáno příměří mezi tzv. Centrálními mocnostmi, tj. Německem a jeho spojenci a tzv. Dohodovými mocnostmi Anglií, Francií, USA a jejich spojenci), byl uložen do skladu a nikdy na něj nebyl namontován řadový motor Hispano Suiza.

    Postupná konstrukce repliky celodřevěného stroje - pouze konstrukce spojující obě jeho horní křídla, na níž byl upevněny šikmo vzhůru střílející kulomety, byla z ocelových trubek - začala v restaurátorských dílnách muzea, které postupně sídlily na letištích Henlow, Cardington, Wyton a nakonec definitivně v nynějším sídle restaurátorských dílen muzea, Michal Beetham Conservations Centre  na letišti v Cosfordu - sice již koncem šedesátých a v první polovině sedmdesátých let, další významný impuls ale dostala až v dubnu 1977. U firmy Kent Arms Sales totiž restaurátoři objevili a zakoupili nádherných neuvěřitelných šest stop (2,16 metru, tedy třetinu trupu, jehož celkové délka byla 6,78 metru) dřevěné konstrukce zadní části trupu stroje, přičemž nesmírně důležité bylo, že na jednom z trupových podélníků byl nalezena identifikační tabulka  s vojenským sériovým číslem C3988, které skutečně náleželo Dolphinu, vyrobenému v rámci kontraktu britského letectva pod číslem A.S. 17137 na pět set strojů se sériovými čísly C3777-C4276 od listopadu 1917 do 20. dubna 1918 původním výrobcem, firmou Sopwith Aviation Company LtD, sídlícím v Kingstonu on Thames v hrabství Surrey. Zmíněné sériové číslo je po renovaci pochopitelně nastříkáno na zadní části trupu Delfínu.

     Šlo tedy o část trupu  letounu z jedné z prvních sérií stroje - jeho prototyp byl zalétán koncem května 1917, hromadné dodávky britskému královskému letectvu, Royal Flying Corps (dále RFC) byly zahájeny koncem roku 1917 a první Dolphiny vyzbrojená peruť RFC byla nad frontou ve Francii nasazena v únoru 1918. Letecký historik Jack Bruce během namáhavého pátrání v archívech zjistil, že stroj  zmíněného sériového čísla C3988 byl v továrně zalétán 26.ledna 1918 a zkušební pilot 7. přejímacího leteckého skladu (7. Aircraft Acceptance Park) Leslie N. Hollinghurst má přejímací let na stroji ve svém letovém zápisníku zapsán 1. února 1918. Další významnou položkou, důležitou pro renovaci stroje, byly zcela původní kompletní vodorovné ocasní plochy včetně úplných výškových kormidel, darované vlastníky významné anglické sbírky historických letounů Shuttleworth Trust. Zajímavé bylo, že při bližším zkoumání na nich bylo renovátory nalezeno tužkou nepříliš zřetelně napsané číslo C4033, což znamenalo, že původně patřily stroji tohoto vojenského sériového čísla, který byl v bloku vojenských sériových čísel C3777-C4276 mezi dalšími 500 vyrobenými Delfíny, vyrobenými mateřskou továrnou v rámci výše zmíněného kontraktu.

    V obou případech šlo o stroje, poháněné upraveným řadovým motorem Hispano Suiza bez reduktoru. Do intenzívní práce na dochovaných částech a dostavbě repliky chybějících dvou třetin celodřevěného trupu, zhotovení replik celodřevěných křídel a postupného vystrojování „hodinářským“ způsobem budovaného Dolphinu se renovátoři pustili v roce 1997. Zajímavé je, že při renovaci byly do draku zabudovány i  obě výše již zmíněné původní středové mezikřídelní vzpěry. Pozoruhodné je, že v přídi trupu je zabudován originální, typem užívaný řadový motor Hispano Suiza H.S. 8b o výkonu 220 HP výrobního čísla 100151, který byl muzeem zakoupen v USA od soukromého vlastníka v roce 1970 (Hispano Suiza byla nejvýznamnější spojenecká motorářská firma, která během první světové války vyrobila tisíce skvělých řadových motorů, které poháněly mnoho pro vedení boje ve vzduchu klíčových spojeneckých typů letounů všech druhů).

    Není tedy divu, že všichni restaurátoři se po namáhavé mnohaleté doslova mravenčí rekonstrukci stroje zmíněného 16. března doslova dmuli pýchou, jakou poctu mohli složit zakladateli zmíněné proslulé letecké továrny Siru Thomasu Sopwithovi ke stému výročí založení RFC 13. dubna 1912. V letošním roce je ovšem je i 98. výročí chvíle, kdy byl do stavu RFC předán první vojenský jednomístný jednomotorový stroj, zkonstruovaný Sirem Thomasem Sopwithem ve zmíněné továrně, lehký bombardér Sopwith Tabloid. Navíc do dosud nepříliš bohatého portfolia slavných britských vojenských letounů z dob první světové války přibyl další významný typ, který nyní návštěvníci mohou spatřit v dobovém hangáru z té doby, nazvaném Graham White Company LtD, kde se v roce 1914 vyráběly různé vojenské stroje pro tehdejší RFC.

 


(První stíhací peruť (squadrona) britského vojenského letectva. RAF, vyzbrojená Dolphiny, byla ve Francii operačně nasazena v únoru 1918. Tehdy nad frontou operovaly 4 squadrony, vyzbrojené Dolphiny, pátá byla nasazena při obraně britských ostrovů. Před zmíněným uzavřením příměří 11.11. 1918, koncem října bylo ve stavu RAF 1055 Delfínů z celkem 1778 vyrobených. Ze stavu RAF, kde operačně létal do července 1919, byl typ jako zastaralý vyřazen 1. září 1921. Dolphin MK.III měl v letové výšce 1980 metrů maximální rychlost 206 kilometrů za hodinu, do této letové výšky vystoupal za 6,33 minut, dostup  byl 5650 metrů, letová vytrvalost byla hodinu a 45 minut. Jeho vzletová hmotnost byla 907 kilogramů, rozpětí 9,90 metru, délka trupu 6,78 metru, výška 2,59 metru, nosná plocha křídel 24,46 m2.)

--
Prameny

Green,William - Swanborough Gordon Encyklopedie stíhacích letounů Praha, Svojtka and Co 2002 (heslo Sopwith 5F.1 Dolphin)
Enzyklopaedie der Flugzeuge Augsburg, Weltbild Verlag 1994 (heslo Sopwith 5F.1 Dolphin)
Němeček, Václav Vojenská letadla I  Praha, Naše vojsko 1977
Nesbit, Roy Conyers Historie R.A.F v obrazech Praha, Svojtka a Vašut 1995
http://www.forum.keypublishing.com/showthread.php?t=115298 Dolphin at Hendon   
forum.keypublishing.com/showthread.php?t=115593:Dolphin at Hendon 17.Mar. 12
forum.keypublishing.com/showthead.php?t=115602: Sopwith Dolphin unveiling
forum.keypublishing.com/showthread.php?t=115595: RAF Museum Sopwith Dolphin C3988 Press Roll Out Event 16th March 2012 
www.aircrafconservation.org/wp-content/uploads/2010/11/77-A-475 Sopwith - Dolphin-Reconstruction.pdf : Individual history.Sopwith 5F.1 Dolphin C3988
 

Mgr. Zdeněk Procházka

Odeslání článku e-mailem

[x] zavřít

Komentáře k článku

Přidat komentář

    Kontrolní kód : Kontrolní kód

Účesy v Kazani

Odpovědět

Datum : 16.03.2020 14:26, Vložil : CharlesAmorm

[url=https://beautycommandos.ru]Účesy pro dlouhé vlasy pro dívky v Kazani[/url]

Odpovědět

Datum : 01.08.2019 14:36, Vložil : SauronDix

Odpovědět

Datum : 30.07.2019 18:26, Vložil : SauronDix

Odpovědět

Datum : 28.07.2019 05:58, Vložil : SauronDix

Ктп Пк 250ква и не только. Заходите!

Odpovědět

Datum : 11.05.2019 16:07, Vložil : DennisInhef

2ктпн250ква.400ква.630ква.1000ква Вру 0.4 ква Панели що70 Распредустройство 10-0.4ква, КТП КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ москва, Производство ктп москва и т.п. на: http://sviloguzov.ru/ - Мы рады Вам!

Všechny komentáře

Zeptejte se odborníka

Zkušený personál jedné z největších leteckých škol Flying Academy je připraven Vám pomoci s jakýmikoli otázkami týkajícími se letectví.

Zeptejte se

Kategorie

Bezpečnost

Civilní letectví

English info

Havárie

Historie létání

Letiště

Nejčtenější

Oznámení, kurzy, školení...

Pilotní výcvik

Prodej letadel

Technologie

Video

Vojenské letectví

Zeptejte se odborníka