Díl II. - Spuštění motoru, Pojíždění, Vypnutí motoru, Zabezpečení letounu

08.11.2009

Než se poprvé vydáme do oblak, musíme se naučit letoun ovládat na zemi. V tomto díle si projdeme postupy pro nahození motoru, techniku pojíždění a vypnutí motoru a následné zabezpečení letounu.

POSTUP PRO SPOUŠTĚNÍ MOTORU

Přestože se postupy pro spuštění motoru mohou výrazně lišit u každého letounu, je zde několik všeobecných postupů, které platí pro všechny letouny. Nikdy nespouštějte motor, pokud je ocas letounu namířen proti osobám, majetku nebo otevřenému hangáru aby nedošlo ke zranění nebo poškození v následku proudu vzduchu za vrtulí, který zvedá nečistoty, kamínky atd. Pokud možno předejděte spouštění motoru na štěrku, nebo pokud je pod vrtulí letounu drobné kamení, které mohou poškodit vrtulové listy. Je třeba mít na paměti, že postupy pro spouštění každého letounu jsou odlišné stejně jako postupy pro spouštění v různých podmínkách (studený motor, teplý motor, přesycený motor), proto je nezbytné neexperimentovat, ale postupovat vždy podle letové příručky. Pilot by během spouštění měl číst jednotlivé úkony s seznamu úkonů, a poté je vykonávat.

Následující postup pro spuštění motoru je opět pouze příklad pro Cessnu 172 vybavenou karburátorem:

Před spuštěním motoru (BEFORE STARTING ENGINE)

Spuštění motoru (STARTING ENGINE)

 

POJÍŽDĚNÍ

Řízení letounu na zemi je uskutečněno natáčením příďového kola, nebo přibržďováním levého, nebo pravého kola hlavního podvozku – diferenciální brzdění. U letounu s řízeným podvozkem natáčíme kolo příďového podvozku pomocí pedálů (sešlápnutím levého pedálu natočíme příďové kolo doleva a letoun zatočí doleva a naopak), u těchto letounů lze také obvykle používat diferenciální brzdění hlavního podvozku k zvýšení řiditelnosti na zemi. Brzdy na kolech hlavního podvozku ovládáme pomocí klapek na pedálech (pro zatočení doleva sešlápneme pravou špičkou klapku na horní straně pedálu, čímž přibrzdíme levé kolo a letoun zatočí doleva). Naproti tomu letouny s vlečeným podvozkem jsou na zemi řízeny pouze diferenciálním brzděním hlavního podvozku.

Pro zahájení pojíždění zvýšíme pomocí plynu výkon motoru a poté, co se letoun začne pohybovat, výkon motoru opět snížíme (větší výkon je potřeba k zahájení pohybu než k samotnému pojíždění, to platí obzvlášť na nezpevněných plochách). Hned jak se letoun rozjede, zastavíme letoun pomocí brzd, abychom prověřili jejich funkčnost. Pojíždění letounu se provádí malou rychlostí, přibližně rychlostí rychlejší chůze, což je především důležité při pojíždění na nezpevněných letištních plochách. Rychlost pojíždění řídíme hlavně plynem, brzdy používáme pouze tehdy, pokud snížením výkonu není dostačující pro zastavení letounu. Měli bychom se vyvarovat nadměrnému používání brzd (např. pojíždění na vysokém výkonu s neustálým přibrzďováním), jelikož dochází k nadměrnému zahřívání a opotřebování brzd. V prostorech, kde je nebezpečí kolize, bychom měli pojíždět tak, abychom dokázali v případě selhání brzd zastavit letoun vypnutím motoru. Pokaždé, když musíme zastavit letoun, je vhodné použít parkovací brzdu, aby nedocházelo k samovolnému pohybu letounu.

POJÍŽDĚNÍ S ČELNÍM VĚTREM

Při pojíždění ve středním, nebo silném větru, musíme použít speciální techniku pojíždění (rychlosti větru nad 10 kts). V čelním větru ponecháme výškové kormidlo přibližně v neutrálu (což má za následek běžné zatížení příďového podvozku). Pokud však pojíždíme na nezpevněných plochách, vychýlíme výškové kormidlo nahoru (plným přitažením), čímž odlehčíme zatížení příďového podvozku a snížíme riziko kontaktu vrtule s terénem při přejíždění nerovností. Vane-li vítr na letoun přímo zepředu, ponecháme křidélka v neutrálu. Pokud však vane vítr ze strany, vychýlíme křidélka plně proti větru (plná výchylka je nezbytná jelikož je kvůli snížené účinnosti kormidel při nižších rychlostech obtékání). Při čelním a pravém bočním větru budeme mít výškové kormidlo v neutrálu a křidélka plně doprava, při levém bočním větru plně doleva.

POJÍŽDĚNÍ S ZADNÍM VĚTREM

Při pojíždění se zadní větrem je obtékání letounu úměrné rozdílu mezi rychlostí pojíždění a rychlostí zadního větru (např.: pokud letoun pojíždí rychlostí 15 kts při zadní složce větru 10 kts, odpovídá obtékání letounu situaci, kdy letoun pojíždí rychlostí 5 uzlů v bezvětří). Pokud pojíždíme se zadní složkou větru rychlostí vyšší, než je rychlost pojíždění, vychýlíme výškové kormidlo směrem plně dolů (plné potlačení), což způsobí, že vítr působí na horní stranu výškového kormidla, tedy ocas letounu je tlačen dolů. Pokud by došlo k přitažení výškového kormidla, nebo nedostatečnému potlačení, může mít letoun v silném větru tendenci převrátit se na nos, toto je obzvlášť nebezpečné u letounů se záďovým podvozkem, když vane vítr zezadu a zároveň ze strany vychýlíme křidélka po směru větru. Při zadním levém bočním větru plně potlačíme výškové kormidlo a vychýlíme křidélka plně doleva, při pravém bočním větru plně doprava.

Pilot by měl být obzvlášť opatrný při zatáčení, kdy má letoun tendenci se převracet. Pomalé pojíždění a zatáčení společně se správným použitím kormidel minimalizují nebezpečí při pojíždění ve větrném počasí.

VYPNUTÍ MOTORU

Každý letoun má pro vypnutí motoru specifický postup. Následující postup je pouze obecný (platný pro cessnu 172) a opět platí, že musíme použít přesný postup pro daný letoun uvedený v letové příručce:

 

Pokud nenásleduje další let, letoun zabezpečíme:

Odeslání článku e-mailem

[x] zavřít

Komentáře k článku

Přidat komentář

    Kontrolní kód : Kontrolní kód

Zeptejte se odborníka

Zkušený personál jedné z největších leteckých škol Flying Academy je připraven Vám pomoci s jakýmikoli otázkami týkajícími se letectví.

Zeptejte se

Kategorie

Bezpečnost

Civilní letectví

English info

Havárie

Historie létání

Letiště

Nejčtenější

Oznámení, kurzy, školení...

Pilotní výcvik

Prodej letadel

Technologie

Video

Vojenské letectví

Zeptejte se odborníka