Mažeš, mažeme, letíme… II.

15.02.2015

Minerální motorový olej (též ropný olej) je jedním z produktů frakční destilace ropy. Je to průhledný, bezbarvý olej složený především z alkanů (typicky s 15 až 40 atomy uhlíku v molekule) a cyklických parafinů, příbuzný s vazelinou (známou též jako bílá vazelina, v lékopisu latinsky Vaselinum album). Má hustotu okolo 0,8 g/cm3. Minerální olej je látka poměrně nízké hodnoty a vyrábí se ve velkých množstvích. Je dostupný jako lehký a těžký minerální olej.

 

Koncem 19. století byl poprvé použit termín "minerální olej" nebo "skalní olej" k popisu ropných uhlovodíků a souvisejících produktů, které byly získávány z vrtů do podzemních rezervoárů. Termín odlišoval ropné uhlovodíky získávané z podzemních zdrojů od jiných tehdejších zdrojů oleje, například palmového nebo velrybího oleje. Na dnešním petrochemickém trhu se termín "minerální olej" často používá v právních dokumentech jako označení všech kapalných uhlovodíků a plynných produktů získávaných z ropných vrtů.

 

 

Syntetický motorový olej 

 

V polovině 60. let 20. století uvedla americká společnost Chevron na trh první úplnou škálu stoprocentně syntetických polyalfaolefinových maziv, která se začala prodávat jako náhrada minerálních olejů pro mazání motorů. Přestože se syntetické oleje už o několik let dříve používaly v leteckém průmyslu, pro automobilové motory začaly být komerčně dostupné poté, co byl vytvořen a schválen American Petroleum Institute standard pro syntetická maziva.

 

 

 

Základy pro polosyntetické oleje

 

Základové oleje Group II a Group III pomáhají sestavovat ekonomičtější typy polosyntetických maziv. Minerální základové oleje skupin Group I, II, II+ a III se široce používají s balíčky aditiv, balíčky zvyšujícími výkonnost, s estery a polyalfaolefiny (Group IV) k výrobě polosyntetických maziv. Základové oleje Group III se někdy považují za syntetické, ale jsou stále klasifikovány jako nejvyšší třída minerálních základových olejů.

 

Syntetický nebo syntetizovaný materiál je zde ten, který vzniká kombinací nebo vytvořením samostatné jednotky do podoby unifikované suroviny. Syntetické základové oleje, jak je popsáno výše, se připravují ručně a "šijí se na míru" tak, aby měly řízenou molekulární strukturu s předpokládanými vlastnostmi. Na rozdíl od minerálních základových olejů, které jsou složitou směsí přirozeně se vyskytujících uhlovodíků.

 

Hydrokrakované/hydroizomerizované oleje = základové oleje API Group III. Chevron, Shell a další petrochemické společnosti vyvinuly procesy zahrnující katalytickou konverzi surovin pod tlakem a za přítomnosti vodíku na vysoce kvalitní minerální mazací olej. V roce 2005 začala výroba základových olejů GTL (Gas-to-liquid, plyn-kapalina) patřících do Group III. Přestože jsou považovány za syntetický produkt, stále jde o minerální základové oleje a berou se jako minerální součást všech polosyntetických olejů.

 

Výhody

 

Mezi technické výhody syntetických motorových olejů patří:

 

- měřitelně větší rozsah viskozitní klasifikace

 

- lepší chemická a střihová stabilita filmu

 

- menší ztráty vypařováním

 

- odolnost vůči oxidaci, tepelnému rozkladu a rosolovatění (vylučování parafinu)

 

- nižší spotřeba paliva u některých motorů

 

- lepší mazací schopnosti při studených startech

 

Nevýhody

 

Mezi nevýhody syntetických motorových olejů patří:

 

- nižší tření je může činit nevhodné pro záběh (například po generální opravě motoru), kdy je určité tření k opotřebení žádoucí. Vylepšená výroba součástí motoru však snižuje kritičnost záběhu oproti dřívějšku

 

- potenciální problémy u starších motorů s válečkovými zdvihátky ventilů, kdy se váleček neotáčí s pohybem vačkové hřídele, nýbrž klouže, a váleček se tak vůbec neotáčí nebo se otáčí s menší obvodovou rychlostí než vačka

 

- syntetické oleje neudrží olovo v suspenzi tak, jako minerální olej; toto nebezpečí nastává v případě, kdy se používá olovnaté palivo (například v letectví)

 

- syntetické oleje se nedoporučují pro rotační (Wankelovy) motory

 

Zdroj: Petr Kratochvíl, letecká škola Flying Academy, Foto: Wiki, Petr Kratochvíl

Odeslání článku e-mailem

[x] zavřít

Komentáře k článku

Přidat komentář

    Kontrolní kód : Kontrolní kód

Zeptejte se odborníka

Zkušený personál jedné z největších leteckých škol Flying Academy je připraven Vám pomoci s jakýmikoli otázkami týkajícími se letectví.

Zeptejte se

Kategorie

Bezpečnost

Civilní letectví

English info

Havárie

Historie létání

Letiště

Nejčtenější

Oznámení, kurzy, školení...

Pilotní výcvik

Prodej letadel

Technologie

Video

Vojenské letectví

Zeptejte se odborníka