Užitečné výpočty z hlavy ušetří pilotům čas

09.01.2015

Za letu nebývá čas, prostor, ani kapacita pro přesné navigační či výkonnostní výpočty. Lze si ale pomoci hrubými odhady, díky jednoduchým zákonitostem, které pilot může rychle udělat z hlavy a pro praktické využití jsou dostatečně přesné. Instruktor létání Ondřej Hruška v článku vysvětlí, jak si jednoduše odvodit boční složku větru, rychlost klesání a bod zahájení klesání. 


Boční složka větru

 

Před každým vzletem a přistáním by se měl pilot převědčit, jestli je boční složka větru v limitech pro jeho letadlo. Informaci o aktuálním větru ale zpravidla obdrží až těsně před vzletem, či na finále, kdy nebývá čas vytahovat kalkulačku.

 

Pro rychlý odhad lze použít hodinové pravidlo (clock rule): Úhel mezi směrem dráhy a směrem větru určí boční složku větru podle následující pomůcky:

 

10° - 10 minut je 1/6 hodiny, boční složka tedy bude 1/6 síly větru

 

20° - 20 minut je 1/3 hodiny, boční složka tedy bude 1/3 síly větru

 

30° - 30 minut je 1/2 hodiny, boční složka tedy bude 1/2 síly větru

 

45° - 45 minut je 3/4 hodiny, boční složka tedy bude 3/4 síly větru

 

60° a víc - boční složka se pro praktické použití téměř rovná síle větru

 

Příklad: Před vzletem z dráhy 05L obdrží pilot informaci o směru a síle větru: 080° 15 uzlů. Hrubý odhad: 80°-50°=30°. 30 minut je polovina hodiny, boční složka tedy bude polovina 15 uzlů – konzervativně 8 uzlů.

 

 

Rychlost klesání


Pro stabilizované přistání musí pilot (ať už v IMC nebo VMC) udržovat konstantní úhel klesání (GP). Z geometrie vyplývá, že úhel klesání je závislý na rychlosti letu a rychlosti klesání (rate of descent, ROD). Pokud pilot udrží obě veličiny konstatní, bude pro něj udržování správného úhlu výrazně snazší.

 

Háček je v tom, že rychlost klesání závisí na traťové rychlosti (GS), bude tedy i pro stejný úhel v závislosti na směru a síle větru pokaždé jiná. GS lze s výhodou získat z GPS, pokud není k dispozici, lze ji vypočíst z čelní složky větru obdobně jako boční složku, případně na navigačním počítadle. Poté lze vypočíst příslušnou rychlost klesání ve ft/min:

 

pro typický úhel sestupu 3°: ROD(ft/min) = GS(kts) * 5

 

(trik pro násobení pěti – přidejte nulu na konec a podělte dvěmi. Např. GS=70kt. 700/2=350 ft/min)

 

pro libovolný úhel sestupu platí ROD=GP° * 100 * (GS/60)

 

lze rychle vypočítat pomocí navigačního počítadla:

 

Nastavte úhel sestupu proti 60 na vnitřní stupnici a přečtěte rychlost klesání na vnější stupnici proti GS na stupnici vnitřní. Příklad: Na finále ukazuje GPS traťovou rychlost 65kts. Pro sestup pod úhlem 3° musíme udržovat rychlost klesání 650/2 = 325 ft/min.

 

Bod zahájení klesání


Během letu v hladině je dobré si vypočíst, kdy je potřeba zahájit klesání, aby bylo přiblížení na přistání plynulé. Pilot se tak vyvaruje příliš strmého klesání (nekomfortního pro cestující) či neekonomického letu v nízké výšce. Výpočet stanoví v jaké vzdálenosti od stanoveného bodu (např. bod zařazení do okruhu, bod konečného přiblížení, atp.) je potřeba začít klesat danou rychlostí, aby letadlo dosáhlo tohoto bodu v požadované výšce.

 

K výpočtu lze použít navigační počítadlo, hrubý odhad je ale rychlejší a praktičtější: Uvažujeme typickou rychlost klesání pro malá letadla 500 ft/min a rychlost GS 120kts (2NM/min, přípdně lze výpočet upravit pro 3NM/min nebo 1NM/min). Výšku, kterou potřebujeme vyklesat, (ALT) ve ft/1000 vynásobíme dvěma (500ft/min), tím získáme dobu, kterou bude klesání trvat. Nyní pouze opět vynásobíme tuto dobu dvěma (2NM/min) a získáme vzdálenost, kterou letadlo uletí – tedy hledanou vzdálenost od zvoleného bodu, kdy je potřeba začít klesat (TOD – top od descent).

 

Lze tedy psát: TOD(NM) = ΔALT(ft)/1000 * 4

 

Příklad: Nacházíme se ve FL070 a chceme se zařadit do okruhu ve výšce 2000 ft. 7000 ft – 2000 ft = 5000ft. 5000/1000 = 5. 5*2=10 minut. 10 minut *2 = 20 NM před letištěm. Jinak také 5*4 = 20 NM. Pro větší přesnost výpočtu stačí dosadit přesnější koeficienty pro násobení (např. pro GS 90 kts 1,5) a použít navigační počítadlo.

 

Zdroj: O. Hruška, Foto: Wiki

Odeslání článku e-mailem

[x] zavřít

Komentáře k článku

Přidat komentář

    Kontrolní kód : Kontrolní kód

Zeptejte se odborníka

Zkušený personál jedné z největších leteckých škol Flying Academy je připraven Vám pomoci s jakýmikoli otázkami týkajícími se letectví.

Zeptejte se

Kategorie

Bezpečnost

Civilní letectví

English info

Havárie

Historie létání

Letiště

Nejčtenější

Oznámení, kurzy, školení...

Pilotní výcvik

Prodej letadel

Technologie

Video

Vojenské letectví

Zeptejte se odborníka